XXI. Yüzyıl Feylesofu

Sohbet Proğramı, Haberler & TV Dizi

21.yuzyil-feylesofu

Hikayenin Konusu

İbn Haldun'un Bize Mesajı Var

Kelimenin tam anlamıyla, "felsefe" terimi, "bilgelik sevgisi" anlamına gelir. Geniş anlamda felsefe, insanların kendileri, içinde yaşadıkları dünya ve dünya ve birbirleriyle ilişkileri hakkındaki temel gerçekleri anlamaya çalıştıklarında üstlendikleri bir faaliyettir. Akademik bir disiplin olarak felsefe hemen hemen aynıdır. Felsefe okuyanlar sürekli olarak hayatın en temel sorularını sormak, cevaplamak ve cevaplarını tartışmakla meşguldürler. Böyle bir arayışı daha sistematik hale getirmek için akademik felsefe geleneksel olarak ana çalışma alanlarına bölünmüştür.